Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Гуцул, Т. В.
Писаренок, О. В.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У статті досліджено стан геодезичного забезпечення території України, розрахованого на основі порівняння двох методів геоінформаційного аналізу – просторового аналізу за допомогою побудови буферних зон радіусів кругів нормативно встановлених розмірів та зонування території полігонами Тиссена – Вороного. Виконано оцінку геодезичного забезпечення регіонів України за кожним з методів. В результаті порівняльного аналізу доведено ефективність використання методу полігонів Тиссена – Вороного під час оцінки стану геодезичного забезпечення та можливостей його подальшого розвитку практично для всієї території України. Виявлено, що поєднання обох методів дасть змогу з більшою ефективністю використовувати наявні пункти ДГМ та обґрунтовувати розміщення геодезичних пунктів, потрібних для розвитку мережі.
Опис
Ключові слова
геодезичне забезпечення, ГІС, державна геодезична мережа України, метод буферних зон, метод полігонів Тиссена – Вороного, кафедра геодезії, картографії та управління територіями
Бібліографічний опис
Гуцул Т. В. Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях стану геодезичного забезпечення території України для потреб дорожньої галузі / Т. В. Гуцул, О. В. Писаренок // Інженерна геодезія : наук. - техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. С. Войтенко. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 64. - С. 77 - 88. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання