Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Кривомаз, Т. І.
Демецька, О. В.
Мовчан, В. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
Вперше проаналізовано токсичність 16 видів міксоміцетів. На підставі експрес-методу з використанням сперматозоїдів бика було доведено переважну нетоксичність досліджених зразків. Всього три види з проаналізованих можна вважати умовно токсичними: Fuligo septica (IT = 150%), Diderma meyerae (IT = 123,9%) та Trichia favoginea (IT = 121,8%), що, можливо, обумовлено біохімічними особливостями цих міксоміцетів. Порівняння ксилофільних та нівальних видів не виявило суттєвих відмінностей параметрів цитотоксичності в залежності від екологічної групи, оскільки середнє значення IT практично однакове: 104,96% – для нівальних та 104,89% – для ксилофільних. Проте у групі нівальних спостерігається більш рівномірний розподіл параметрів: різниця в граничних показниках IT становить 38,8, натомість, у групі ксилофільних видів ця величина має вдвічі більше значення – 76,3 одиниці. Показники токсичності міксоміцетів носять видоспецифічний характер і не залежать від екологічної спеціалізації, часу колекціонування та місцезростання розглянутих представників цієї групи.
Опис
Ключові слова
цитотоксичність, міксоміцети, екологічна безпека, паспортизація, кафедра охорони праці та навколишнього середовища
Бібліографічний опис
Кривомаз Т. І. Перший аналіз цитотоксичності міксоміцетів / Т. І. Кривомаз, О. В. Демецька, В. О. Мовчан // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2016. – Вип. 1 – 2 (21) . – С. 52 – 56. – Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання