Знезалізнення природних вод в присутності іонів жорсткості

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Юстон
Анотація
Представлено результати досліджень вилучення іонів заліза з води в присутності іонів жорсткості за допомогою катіонітів в різних формах. Вивчені процеси одночасної сорбції іонів жорсткості та іонів заліза, а також іх взаємний вплив на сорбційну здатність сумішей іонітів.
Опис
Ключові слова
знезалізнення води, пом’якшення води, іонний обмін, окислення, фільтрування
Бібліографічний опис
Гомеля М. Д. Знезалізнення природних вод в присутності іонів жорсткості / М. Д. Гомеля, Г. Г. Трохименко, М. М. Твердохліб // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць. / Ін-т телекомунікацій і глоб. інформ. простору; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. - Київ, 2015. - Вип. 4( 20). - С. 57-62. - Бібліогр. : 8 назв.
Зібрання