Вип. 20(4)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/134

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 12
 • Документ
  Перший аналіз вмісту важких металів та інших елементів в плодових тілах нівальних міксоміцетів карпат
  (ІТІГІП, 2015) Кривомаз, Тетяна Іванівна; Андрусишина, І. М.
  Вперше проаналізовано вміст 12 елементів (Al, Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb, Si та Zn) в плодових тілах 10 нівальних міксоміцетів, зібраних на території Карпат: Diderma globosum, D. meyerae, D. niveum, Didymium dubium, Lamproderma splendens, L. ovoideoechinulatum, L. Spinulosporum, Meriderma echinulatum, Physarum albescens і Ph. alpestre, внаслідок чого встановлено певні особливості хімічного складу міксоміцетів. Високий вміст Са (середнє значення 5,37%) обумовлений тим, що всі проаналізовані види міксоміцетів належать до порядку Physarales, для представників якого наявність вапна в структурних елементах плодових тіл є однією з ключових ознак. Виявлена здатність міксоміцетів накопичувати Mn, середній вміст якого становить 0,23%, а найвища концентрація, зареєстрована у Diderma meyerae – 0,97%. Колір морфологічних структур міксоміцетів може бути наслідком суміші різних речовин та пігментів: біле забарвлення видів роду Diderma та Didymium обумовлене вапняними включеннями; жовтуваті відтінки Physarum albescens і Ph. alpestre змінюються в залежності від складу елементів у ґрунті; темний блискучий перидій з райдужним відливом видів родів Lamproderma та Meriderma можливо утворений сумішшю різноманітних сполук, що містять Al, Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Si. Спроможність міксоміцетів до накопичення певних хімічних елементів можна використовувати для біоіндикації та біоремедіації у сфері екологічної безпеки.
 • Документ
  Про формування водопритоку до променевих водозаборів і дренажів в складних природних і техногенних умовах
  (ІТІГІП, 2015) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.
  Розглянуто і проаналізовано основні гідравлічні параметри, що впливають на внутрішньодренну гідравліку течії води всередині дрен-променів при роботі променевих водозаборів і дренажів. Дано рекомендації щодо використання сучасних полімерних матеріалів при проектуванні та будівництві вказаних споруд.
 • Документ
  Імовірнісне прогнозування аварійних ситуацій на гідровузлах внаслідок відмови водоскидних споруд за пропускною здатністю
  (ІТІГІП, 2015) Романчук, К. Г.; Стефанишин, Д. В.
  Розглянуто задачу оцінки ймовірності виникнення аварійних ситуацій на гідровузлах внаслідок відмови водоскидних споруд за пропускною здатністю як систем з неповним функціональним резервуванням
 • Документ
  Математичне моделювання та моніторинг лівадійської зсувної системи
  (ІТІГІП, 2015) Трофимчук, Олександр Миколайович; Клименков, О. А.; Калюх, Ю. І.
  Розглянуто систему моніторингу Центральної Лівадійської зсувної системи та результати впливу зміни фізико-механічних характеристик ґрунтів зсувного масиву на його активізацію. Система моніторингу складається з GPS, інклінометричних та акселерометричних датчиків, електронного дощоміру. Всі датчики з'єднані в єдину систему з безперервним режимом передачі даних на центральний блок обробки даних. Проведено математичне моделювання зсувного масиву по першій групі граничних станів за допомогою програми LANDSLIP 7.0.
 • Документ
  Оперативний контроль поширення нелегального видобутку бурштину та оцінка збитків, заподіяних державі, за матеріалами багатозональної космічної зйомки
  (ІТІГІП, 2015) Філіпович, В. Є.
  У статті розглядаються питання застосування багатозональної космічної зйомки для оперативного виявлення ділянок нелегального видобутку бурштину на «закритих» територіях Українського Полісся. Дана оцінка економічної та екологічної шкоди, заподіяної природному середовищу. Запропонована методика може використовуватися при моніторингу дотримання природоохоронного законодавства на територіях відкритого видобутку корисних копалин.
 • Документ
  Якість води у міських водоймах та характер освоєння водоохоронних зон (на прикладі озер системи «Опечень», м. Київ)
  (ІТІГІП, 2015) Панасюк, І. В.; Томільцева, А. І.; Зуб, Л. М.; Погорєлова, Ю. В.
  На прикладі системи озер «Опечень» досліджено вміст біогенних речовин у воді міських водойм із значним антропогенним освоєнням водоохоронної зони, відзначено, що основними джерелами забруднення є поверхневий стік, що сприяє посиленню процесів антропогенної евтрофікації. За вмістом біогенів води озер системи «Опечень» можна характеризувати як «помірно забруднені», подекуди – «погані», «брудні».
 • Документ
  Проблеми утилізації відходів паперової промисловості
  (ІТІГІП, 2015) Лук’янова, В. В.
  Розглянуто проблему переробки відходів целюлюзно-паперової промисловості. Для удосконалення якості паперу для гофрування необхідний особливий підхід при виборі хімікатів на конкретному виробництві. Більш конкретні рекомендації для виробників можуть бути надані після обстеження виробництва і проведення додаткових досліджень з врахуванням сировинної бази, якості води та виду хімікату, що вживається.
 • Документ
  Закономірності міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах
  (ІТІГІП, 2015) Волошкіна, Олена Семенівна; Василенко, Леся Олексіївна; Березницька, Юлія Олегівна
  Стаття присвячена аналізу закономірностей міграції солей важких металів через активоване вугілля в природних фільтрах. Розглянуто і проаналізовано метод гальванокоагуляції для очистки стічних вод від солей важких металів, що дало змогу отримати залежності для визначення зміни концентрації реагенту та магнію в процесі фільтрування через активоване вугілля.
 • Документ
  Геоинформационные системы в экологии человека
  (Юстон, 2015) Левкова, Е. А.; Полумиенко, С. К.; Савин, С. З.
  Исследована возможность использования геоинформационных технологий в задачах медицинской экологии и здравоохранения на примере психического здоровья населения. С помощью ГИС проведены междисциплинарные социально-психологические, нарколого-эпидемиологические, этнокультурологические и медико-генетические исследования особенностей распространения химических зависимостей на территории Приамурья Хабаровского края.
 • Документ
  Оцінювання факторів розвитку водної ерозії методом аналізу ієрархій
  (Юстон, 2015) Шквир, І. М.
  У статті розглянуто використання методу аналізу ієрархій для оцінювання впливу різних факторів на утворення водної ерозії. Було визначено ваги всіх факторів та виділено основні, які мають найбільший вплив на утворення водної ерозії. Також для оцінювання точності розрахунків було визначено індекс узгодженості та відношення узгодженості.