Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Запропоновано спосіб вирішення завдання вибору спеціалізації навчання в умовах невизначеності. Особлива увага приділяється невизначеності, що пов’язана з нечіткістю уявлень абітурієнта про майбутню професію та нечіткістю уявлень експертів про структуру особистості абітурієнта. Для подолання невизначеності зазначеного типу додаткову інформацію про структуру особистості пропонується набувати в процесі оцінювання професійних здібностей. Для інтелектуалізації системи пропонується використовувати нейронну мережу Коско. Результатом роботи цієї мережі є матриця вихідних образів, що візуалізується у вигляді карт, які відображають здібності абітурієнтів до опанування певної професії. Застосування мережі Коско надає змогу вирішувати завдання оцінювання здібностей, які необхідні для успішного навчання за різними спеціалізаціями, що конкурують в межах однієї спеціальності.
Опис
Ключові слова
карта здібностей фахівця, невизначеність вибору, спеціалізація, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Рябчун Ю. В. Iнтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання / Ю. В. Рябчун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 95 - 99. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання