Інтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рябчун, Юлія Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Запропоновано спосіб вирішення завдання вибору спеціалізації навчання в умовах невизначеності. Особлива увага приділяється невизначеності, що пов’язана з нечіткістю уявлень абітурієнта про майбутню професію та нечіткістю уявлень експертів про структуру особистості абітурієнта. Для подолання невизначеності зазначеного типу додаткову інформацію про структуру особистості пропонується набувати в процесі оцінювання професійних здібностей. Для інтелектуалізації системи пропонується використовувати нейронну мережу Коско. Результатом роботи цієї мережі є матриця вихідних образів, що візуалізується у вигляді карт, які відображають здібності абітурієнтів до опанування певної професії. Застосування мережі Коско надає змогу вирішувати завдання оцінювання здібностей, які необхідні для успішного навчання за різними спеціалізаціями, що конкурують в межах однієї спеціальності.

Опис

Ключові слова

карта здібностей фахівця, невизначеність вибору, спеціалізація, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Рябчун Ю. В. Iнтелектуалізація систем підтримки прийняття рішень щодо вибору спеціалізації навчання / Ю. В. Рябчун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 95 - 99. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced