Міжнародні стандарти у підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг

Ескіз

Дата

2016

Автори

Цюцюра, Світлана Володимирівна
Криворучко, Олена Володимирівна
Цюцюра, Галина Олександрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

До числа стратегічних цілей освітньої сфери, а саме вищих навчальних закладів, належить розробка ефективної та адаптованої системи менеджменту якості освіти. З боку органів державного нагляду в галузі освіти необхідне застосування погоджених стандартів, керівних принципів, моделей, методів, засобів, процедур, методологій, на підставі яких здійснюватиметься оцінка ефективності цих систем. Глобальні цілі розвитку освіти у сучасному житті чітко визначені у Декларації тисячоліття ООН на період з 2015 до 2020 років. Системні основи оцінки якості освіти припускають розгляд освітнього процесу «як системи», на «вхід» якої надходить «початковий матеріал» і зовнішні ресурси, що перетворюються в процесі освітньої діяльності в «кінцевий продукт» освітньої системи.

Опис

Ключові слова

система менеджменту якості, ІТ-освіта, обмін інформацією, розвиток вищої освіти, методи управління якістю, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Цюцюра С. В. Міжнародні стандарти у підвищенні ефективності та результативності освітніх послуг / С. В. Цюцюра, О. В. Криворучко, Г. О. Цюцюра // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 158 - 164. - Бібліогр. : 8 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced