Прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів у транспортній галузі

Ескіз

Дата

2019

Автори

Лізунова, Аліна Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

У транспортній галузі України є проблеми, для комплексного вирішення яких розроблена Транспортна стратегія України на період до 2030 року. В роботі розглянуто питання застосування методів багатокритеріальної оптимізації для прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів будівництва, капітального ремонту та реконструкції лінійних об’єктів транспортної інфраструктури України в рамках реалізації Транспортної стратегії. Проаналізовано основні етапи процесу прийняття рішення та визначено задачі, які мають бути реалізовані на кожному з етапів. Наведено деякі методи підтримки прийняття рішень у випадках, коли вибір рішення здійснюється за допомогою багатокритеріальної оптимізації або вибору з малого числа альтернатив. Визначено групи факторів, які необхідно враховувати у процесі розробки будь-якого проекту будівництва лінійних об’єктів транспортної інфраструктури з урахуванням сучасних тенденцій сталого розвитку транспортної галузі України.

Опис

Ключові слова

транспортна галузь, транспортна інфраструктура, сталий розвиток, транспортна стратегія, багатокритеріальна оптимізація, прийняття рішення, кафедра землеустрою і кадастру

Бібліографічний опис

Лізунова А. П. Прийняття рішень при реалізації інвестиційних проектів у транспортній галузі / А. П. Лізунова // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 186-192. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced