Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством

Ескіз

Дата

2017

Автори

Моголівець, Антон Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Визначено, що циклічність є характерною ознакою функціонування сучасної економіки. Економічні цикли вже багато десятиліть поспіль вчені досліджують на прикладі регіонів, країн, галузей, окремих підприємств. Вивчення теоретико-методичних засад та практичних рекомендацій щодо виявлення економічних циклів та оцінювання ефективності діяльності підприємств в умовах циклічності дозволить визначити теоретичні передумови та побудувати стратегію антициклічного управління для підрядного будівельного підприємства. Запропоновано схему економічного механізму антициклічного управління, дія якого спрямована на створення умов підвищення фінансової стійкості, згладжування негативних чинників циклічності й посилення позитивних, і на її основі ефективнішого досягнення стратегічних цілей і завдань будівельного підприємства.

Опис

Ключові слова

будівельне підприємство, економічний цикл, коливання ділової активності, циклічність, будівництво, кафедра економіки будівництва

Бібліографічний опис

Моголівець А. А. Теоретико-методичні аспекти антициклічного управління підрядним будівельним підприємством / А. А. Моголівець // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 139 - 145. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced