Проблеми та перспективи розвитку виробництва портландцементу в Україні

Ескіз

Дата

2019

Автори

Кулібаба, Олександра Миколаївна
Захарченко, Петро Володимирович
Лопатєв, Петро Сергійович
Юдічева, Ольга Петрівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Портландцемент і прогресивні будівельні матеріали, які одержують на його основі, успішно замінюють в будівництві дефіцитну деревину, цеглу, вапно і інші традиційні матеріали. Технічний прогрес, зокрема на ПрАТ «ЄВРОЦЕМЕНТ−УКРАЇНА», здійснюється за рахунок оснащення підприємства сучасним обладнанням, новими засобами механізації і автоматизації, впровадження передової технології, інтенсифікації виробничих процесів, раціональної організації праці. Загалом це все є запорукою випуску продукції, що відрізняється найбільшою ефективністю і високою якістю.

Опис

Ключові слова

портландцемент, мокрий спосіб, обертова піч, сировинний шлам, технологічна схема, кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Бібліографічний опис

Проблеми та перспективи розвитку виробництва портландцементу в Україні / О. М. Кулібаба, П. В. Захарченко, П. С. Лопатєв, О. П. Юдічева // Conference Proceedings International Scientific-practical conference of Young Scientists «BUILD MASTER CLASS 2019» / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ : КНУБА, 2019. – С. 338-339. - Бібліогр. : 2 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced