Побудова інфраструктури ХНТУ для підготовки розробників комп’ютерних ігор за проектом GameHub

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Описано впровадження Erasmus+ проекту "University-Enterprises Cooperation in Game Industry in Ukraine" (GameHub) в Херсонському національному технічному університеті. Робота над проектом охоплює моніторинг компетентностей, необхідних для успішної роботи випускників у сфері розроблення комп’ютерних ігор, створення відповідної інфраструктури в університеті для отримання необхідних компетентностей. Реалізація проекту здійснюється завдяки кооперації університету з підприємствами. Подано опис концепції комп'ютерної ігрової лабораторії, що відповідає сучасним вимогам підготовки фахівців з розроблення крос-платформних комп’ютерних ігор та ігрового контенту.
Опис
Ключові слова
GameHub, GameLab, ігрова лабораторія, комп’ютерна гра, кооперація з підприємствами
Бібліографічний опис
Побудова інфраструктури ХНТУ для підготовки розробників комп’ютерних ігор за проектом GameHub / В. Г. Шерстюк, О. М. Ляшенко, М.В. Жарікова, Д.Л. Кирийчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2018. – № 35. – С. 133 - 139. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання