Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Лук’янченко, О. О.
Ворона, Ю. В.
Костіна, О. В.
Геращенко, О. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розроблена методика моделювання стохастичного поведінки пружних систем при сейсмічному впливі на основі теорій і методів вейвлет-аналізу, нелінійної механіки, скінченних елементів. Виконано імовірнісне моделювання сейсмічного впливу із заданою магнітудою і максимальною амплітудою горизонтальної сейсмічної хвилі за допомогою статистичного підходу Руіза, Пензієна та теорії рухомих хвиль. Врахована поперечна згинальна хвильова реакція системи у вигляді початкової недосконалості форми. За наявності реального запису прискорення і переміщення грунту імовірнісне моделювання сейсмічного впливу виконується за допомогою вейвлет-аналізу та теорії рухомих хвиль. Розв'язана тестова задача про нестаціонарні стохастичні коливання вертикального пружного стержня при сейсмічному впливі різної магнітуди за допомогою прямого методу чисельного інтегрування Рунге-Кутти четвертого порядку. Оцінено вплив хвильової реакції та осьової стискаючої сили на статичні і динамічні характеристики стержня. Виконано вейвлет-аналіз реакцій стержня на сейсмічний вплив в частотно-часовому просторі.

Опис

Ключові слова

сейсмічний вплив, стохастична поведінка, вейвлет-аналіз, метод скінченних елементів, нелінійна механіка, теорія рухомих хвиль, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Застосування вейвлет-аналізу до моделювання стохастичної поведінки пружних систем при сейсмічному впливі / О. О. Лук’янченко, Ю. В. Ворона, О. В. Костіна, О. В. Геращенко // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ, 2017. – Вип. 99. – С. 160 - 180. - Бібліогр. : 24 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced