Оцінка якості природного газу як енергоносія на основі лінгвістичної інформації

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Проаналізовано вимоги чинних в Україні нормативно-технічних документів щодо визначення показників якості природних газів. Виконано порівняння з аналогічними європейськими стандартами. Запропоновано методику комплексного оцінювання якості природного газу, що базується на теорії нечіткої логіки та лінгвістичної змінної. Визначено чинники, що характеризують кількісні та якісні параметри фізико-хімічних властивостей видобутого з родовища природного газу, якість підготовки (очищення) природного газу для транспортування та технічні умови експлуатації газорозподільних систем населеного пункту. Виконано їх формалізацію та ієрархічну класифікацію. За результатами аналізу ієрархічних сукупностей побудовано дерево логічного висновку. Для факторів впливу на якість природного газу універсальні множини вибрано відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів, гармонізованих з європейським законодавством. Обгрунтовано вибір найважливіших фізико-хімічних властивостей природного газу для його енергетичної оцінки.
Опис
Ключові слова
природний газ, фізико-хімічні властивості, теплота згоряння, кваліметричні вимірювання, лінгвістична змінна, оціночний терм, функція належності, кафедра теплогазопостачання і вентиляції
Бібліографічний опис
Франчук Ю. Й. Оцінка якості природного газу як енергоносія на основі лінгвістичної інформації / Ю. Й. Франчук, О. І. Ободянська, К. М. Предун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 143-150. - Бібліогр. : 17 назв.
Зібрання