Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва

Ескіз

Дата

2017

Автори

Баладцький, Максим Валерійович
Скакун, Євген Вячеславович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Зростання вимог до рівня і якості організаційно-технологічної надійності, з урахуванням організаційних і технологічних факторів, що впливають на ефективність будівельного виробництва, та методи управління цими факторами набувають особливої актуальності. При цьому будівельні організації зацікавлені в прийнятті проектувальниками ефективних рішень, що сприяють підвищенню організаційно-технологічної надійності в проектуванні і будівництві. Розглянуто будівельні програми, які дадуть змогу забезпечити ритмічність роботи будівельно-монтажних організацій та дотриматись розрахункових термінів введення об'єкта в експлуатацію. Визначено показник організаційно-технологічної надійності та ступінь ризику учасників інвестиційного процесу, проведено дослідження на прикладі генпідрядних будівельних організацій. Розроблено модель, що визначає оптимальну надійність організаційно-технологічного проектування для різних типів житлових будинків за критерієм досягнення максимального прибутку підрядної будівельної організації. Показано, що запропонований підхід оптимізації організаційно-технологічних рішень може бути використаний для обліку надійності роботи комплексів, комплектів і окремих машин та дозволяє з більшою обґрунтованістю планувати їх ритмічну роботу, точніше визначати час виконання будівельно-монтажних робіт.

Опис

Ключові слова

організаційно-технологічна надійність, ефективність будівельного виробництва, інвестиційний процес, календарне планування, організаційно-технологічне рішення, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Баладцький М. В. Сучасна організаційно-технологічна модель надійності об'єктів будівництва / М. В. Баладцький, Є. В. Скакун // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 32. – С. 205 - 209. - Бібліогр. : 7 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset