Ордер в архітектурних трактатах від античності до початку ХІХ століття

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На основі аналізу літературних джерел в статті розглянуто особливості розвитку ордера в архітектурних трактатах від моменту першого використання терміну «ордер» в період античності і до початку ХІХ століття. Визначено вплив трактату Вітрувія на подальший розвиток та формування теорії архітектурних ордерів в XV-XVIII ст. Крім того, встановлено зв'язок між теоріями та працями теоретиків архітектури, їх співпраця або полеміка, вплив творчості на послідовників.
Опис
Ключові слова
трактат, ордер, теоретики архітектури, античність, ренесанс, бароко, класицизм
Бібліографічний опис
Павлова А. В. Ордер в архітектурних трактатах від античності до початку ХІХ століття / А. В. Павлова, С. М. Лінда // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2017. - Вип. 11-12. - С. 111-120. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання