Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану

Ескіз

Дата

2016

Автори

Терентьєв, Олександр Олександрович
Баліна, Олена Іванівна
Шабала, Євгенія Євгенівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Об'єктивна оцінка технічного стану будівель є одним з основних завдань системи технічного нагляду. Її реалізація на основі періодичних і позапланових перевірок структур з виявлення та усунення недоліків і несправностей, визначення ступеня пошкодження (зносу) конструкцій і подальший розрахунок, в якому узагальнюється стан конструкцій з точки зору їх важливості в складі об'єкта про технічний стан останнього. Фізичне зношення на момент його оцінки виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних ремонтних робіт, що знешкоджують пошкодження конструкції, елемента, системи або будівлі в цілому, і їх відновлюваної вартості. Основою методики оцінки технічного стану будівель є візуальне розбиття будь-якої будівлі на чотири частини: головний фасад; правий фасад; лівий фасад; дворовий фасад. Всі експерти групують виявлені дефекти по кожному конструктивному елементу будівлі пофасадно, визначають їх процент фізичного зношення, а також розміри пошкодженої частини в загальному обсязі конструкції. Характер пошкоджень основних конструктивних елементів будівлі характеризує стан будівлі як непридатний до нормальної експлуатації.

Опис

Ключові слова

діагностика технічного стану будівель, експертна система, моделі фізичного зношення, реконструкція будівель, формалізація, багатокритеріальний відбір рішення, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики

Бібліографічний опис

Терентьєв О. О. Моделі визначення фізичного зношення конструктивних елементів будівлі для задач діагностики технічного стану / О. О. Терентьєв, О. І. Баліна, Є. Є. Шабала // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 153 - 157. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced