Ефективність розв’язання просторових задач теорії повзучості

Ескіз недоступний
Дата
2004
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Метою даної роботи є аналіз обсягу обчислювальних витрат і оцінка ефективності розробленого алгоритма розв’язання просторових задач повзучості із використанням напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ) на основі розв’язання тестових прикладів і практичних задач енергетичного машинобудування.
Опис
Ключові слова
теорія повзучості, просторові задачі, напіваналітичний метод скінчених елементів, тривимірний напружено-деформований стан, кафедра будівельної механіки
Бібліографічний опис
Ефективність розв’язання просторових задач теорії повзучості / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. А. Рутковський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 3 – 13. – Бібліогр. : 3 назви.
Зібрання