Ефективність розв’язання просторових задач теорії повзучості

Ескіз

Дата

2004

Автори

Баженов, В. А.
Гуляр, О. І.
Пискунов, С. О.
Рутковський, В. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метою даної роботи є аналіз обсягу обчислювальних витрат і оцінка ефективності розробленого алгоритма розв’язання просторових задач повзучості із використанням напіваналітичного метода скінченних елементів (НМСЕ) на основі розв’язання тестових прикладів і практичних задач енергетичного машинобудування.

Опис

Ключові слова

теорія повзучості, просторові задачі, напіваналітичний метод скінчених елементів, тривимірний напружено-деформований стан, кафедра будівельної механіки

Бібліографічний опис

Ефективність розв’язання просторових задач теорії повзучості / В. А. Баженов, О. І. Гуляр, С. О. Пискунов, В. А. Рутковський // Опір матеріалів і теорія споруд : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт.; відп. ред. В. А. Баженов. – Київ : КНУБА, 2004. – Вип. 74. – С. 3 – 13. – Бібліогр. : 3 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced