Моделювання спостережень точок реверсії під час гіроскопічного орієнтування

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гладілін, В. М.
Шудра, Н. С.
Чуланов, П. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Спостереження точок реверсії осі гіромотора гіротеодоліта у горизонтальній площині дає змогу визначати напрям геодезичного меридіану. Вимірюючи коливання осі гіромотора у вертикальній площині, можна визначити широту місця встановлення гіротеодоліта. Для підвищення точності визначення геодезичного азимута пропонується встановити модель слабкозатухаючих коливань гідромотора і визначити її параметри. Траєкторія руху осі гіромотора має вигляд еліптичного конуса. Фазова проекція траєкторії руху на площині має вигляд еліптичної спіралі, що апроксимується логарифмічною спіраллю, відношення піввісей котрої визначає полярне стиснення Землі, яке збігається з загальноземним WGS – 84 або ПЗ – 90.

Опис

Ключові слова

модель точок реверсії, гіротеодоліт, широта, кафедра інженерної геодезії

Бібліографічний опис

Гладілін В. М. Моделювання спостережень точок реверсії під час гіроскопічного орієнтування / В. М. Гладілін, Н. С. Шудра, П. О. Чуланов // Інженерна геодезія : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; відп. ред. С. Войтенко. - Київ, 2016. - Вип. 63. - С. 44-55. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced