До питання еволюції функціональної програми готельних будівель Західної України

Ескіз

Дата

2014

Автори

Козакова, О. М
Пламеницька, О. А.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена аналізу функціональної програми будівель, що виконували готельні функції у хронологічному інтервалі з І тис. до н. е. до кінця ХІХ ст. Виявлено набір функцій, притаманних готельним будівлям на території Західної України на різних історичних етапах. З’ясовано базові функції, які, незалежно від суспільно-культурних трансформацій, залишалися незмінними.

Опис

Ключові слова

готельна будівля, корчма, господа, палаццо, функціональна еволюція, Західна Україна, Європа, гостиничное здание, корчма, функциональная эволюция, Западная Украина, Европа, hotel building, tavern, Palazzo, functional evolution, Western Ukraine, Europe

Бібліографічний опис

Козакова О. М. До питання еволюції функціональної програми готельних будівель Західної України / О. М. Козакова, О. А. Пламеницька // Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. – Київ : КНУБА, 2014. – Вип. 2. – С. 35-49. – Бібліогр. : 22 назви.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset