Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення

Ескіз

Дата

2020

Автори

Шевцова, Галина Вікторівна
Пономаренко, Г. О.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена композиційному, просторово- конструктивному та семантичному аналізу творів українського дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова в річищі акцентування в них рис національної ідентичності та тлі залученості до процесу глобального розвитку світових ідей храмобудівництва. Дослідження виконано на основі авторського аналізу світових архетипічних моделей храмобудівництва (західна антична, ірано- закавказька, південноазійська семантично-композиційні моделі), композиційних та конструктивно-просторових типів (незалежно-комбінований, центрично- підпорядкований, асиметричний та ін. типи) української дерев’яної церкви. Між світовими та суто-українськими композиційними моделями храмів проведено паралелі та визначено специфічні риси. В річищі глобальних процесів розвитку композиції, конструкції та семантики світового і національного дерев’яного храмового будівництва розглянуто наступні твори Олега Слєпцова (втілені в життя та пошукові проектні варіанти): дерев’яніцеркви Всіх Святих землі Української у с. Миронівка, св. Дмитрія Солунського в етнографічному комплексі «Українське село» під Києвом, Божої Матері в с. Олександрівці, Свято- Покровській в с. Зеленьки ті ін.

Опис

Ключові слова

кафедра основ архітектури і архітектурного проектування, Олег Слєпцов, українська дерев’яна церква, національна ідентичність, світові ідеї храмобудівництва

Бібліографічний опис

Шевцова Г.В. Романтичні твори дерев’яного сакрального зодчества архітектора Олега Слєпцова: світові та національні ідеї формотворення / Г. В. Шевцова, Г. О Пономаренко / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробнич. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков.- Київ : КНУБА, 2020.- Вип. 20-21.- С. 73 – 106.- Бібліогр. : 29 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced