Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Розглянуто застосування динамічних показників, які характеризують напрямок та інтенсивність зміни у часі досліджуваної ознаки, в розробці моделі для оцінки успішності проекту на основі визначення відношення зацікавлених сторін до самого проекту та зміни такого відношення під впливом певних дій.
Опис
Ключові слова
динамічні показники, зацікавлені сторони, визначеність, оцінка проекту, ефективність, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Тесля Ю. М. Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів / Ю. М. Тесля, М. І. Рич // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 98 - 101. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання