Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів

Ескіз

Дата

2014

Автори

Тесля, Юрій Миколайович
Рич, Марина Іванівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Анотація

Розглянуто застосування динамічних показників, які характеризують напрямок та інтенсивність зміни у часі досліджуваної ознаки, в розробці моделі для оцінки успішності проекту на основі визначення відношення зацікавлених сторін до самого проекту та зміни такого відношення під впливом певних дій.

Опис

Ключові слова

динамічні показники, зацікавлені сторони, визначеність, оцінка проекту, ефективність, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Тесля Ю. М. Модель динамічних показників для оцінки доцільності та успішності проектів / Ю. М. Тесля, М. І. Рич // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2014. – № 19. – С. 98 - 101. - Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset