Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів

Ескіз

Дата

2019

Автори

Глива, В. А.
Панова, О. В.
Тихенко, О. М.
Левченко, Л. О.
Колумбет, В. П.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

ПолНТУ

Анотація

Сучасні методи екранування допускають використання найбільш придатних металевих матеріалів для одночасного вирішення декількох задач для захист працюючих та електромагнітної сумісності технічного обладнання. Одним з таких ефективних металевих матеріалів вважають аморфні магнітом’які сплави. Предмет дослідження даної роботи – визначення захисних властивостей аморфного магнітом’якого сплаву при різних значеннях частотних та амплітудних характеристик в залежності від зміни товщини стрічки матеріалу. Досліджено магнітні властивості пермалою від різної частоти екранованого поля з різним відсотковим вмістом нікелю та різною товщиною захисного металевого матеріалу; залежності коефіцієнта екранування магнітом’яких аморфних сплавів від індукції зовнішнього магнітного поля; коефіцієнти екранування аморфного магнітом’якого сплаву різної товщини та різного відсоткового вмісту кобальту від змінних значень амплітуди; магнітооброблений стан та вихідний стан (недоліки та переваги для конкретних умов використання при захисті та економічних вимог); залежності магнітної проникності магнітом’якого аморфного сплаву від різних значень частоти та амплітуди. Мета роботи - визначення коефіцієнтів екранування захисних аморфних магнітом’яких сплавів від амплітудно-частотних характеристик екранованого магнітного поля та обґрунтування ефективності використання таких матеріалів та надання конкретних рекомендацій щодо захисту від електромагнітних полів та випромінювань працюючих людей та сумісності електричного та електронного технічного обладнання. Розроблено захисні властивості магнітних екранів на основі аморфних сплавів у різних амплітудно-частотних діапазонах. Запропоновано раціональні обґрунтовані рекомендації щодо вибору матеріалу для забезпечення найбільш придатних значень коефіцієнтів екранування Доведено експериментально що аморфні магнітом’які сплави мають сприятливі коефіцієнти екранування від частоти екранованого поля, що підвищує ефективність захисту від магнітних полів працюючих людей та спрощує, з економічної точки зору, обрання матеріалу на конкретному виробництві. Отримані графічні залежності надають можливість обирати необхідний захисний металевий матеріал та автоматизувати процеси розроблення засобів оптимального екранування магнітних полів. Багатосерійність досліджень та легка керованість властивостей матеріалів з різним вмістом металевої субстанції, різної товщини стрічки матеріалу, тощо надає змогу змінювати загальні захисті властивості металевого сплаву ( в залежності від поставленої умови на виробництві).

Опис

Ключові слова

кафедра фізики, аморфні сплави, електромагнітні поля, коефіцієнт екранування, амплітудно-частотні залежності, захист працюючих, електромагнітна сумісність., amorphous alloys, electromagnetic fields, shielding factor, amplitude-frequency dependencies, protection of workers, electromagnetic compatibility

Бібліографічний опис

Glyva V. Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів / V. Glyva, O. Panova, O. Tykhenko, L. Levchenko, V. Kolumbet // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Полтава: ПНТУ, 2019. – Т. 6 (58). – С. 102-105. – Бібліогр. : 9 назв. doi:https://doi.org/10.26906/SUNZ.2019.6.102.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced