Визначення ефективності проектів/програм/портфелів логістичних інформаційних систем військових автомобільних господарств

Ескіз

Дата

2016

Автори

Меленчук, Віктор Миколайович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

В роботі викладено розробку методичних підходів до оцінювання ефективності проектів, логістичних інформаційних систем автомобільних господарств військових формувань та правоохоронних органів. Складність та слабка формалізованість даної задачі вимагає застосування методів нечіткої логіки. Визначено показники оцінки, які складаються із загальних показників оцінки проектів, логістичних систем, інформаційних систем та особливостей діяльності військових автомобільних господарств. Побудована ієрархічна модель нечіткого логічного виводу оцінки проекту логістичної інформаційної системи, яка на відміну від наявних дозволяє враховувати значну кількість показників кількісного та якісного характеру. Здійснено експериментальне дослідження, яке підтверджує адекватність застосованого підходу. Упровадження цього методу у складі програмно-алгоритмічного забезпечення інформаційно-телекомунікаційних систем військових формувань та правоохоронних органів надасть змогу скоротити час на оцінку проектів та підвищити якість рішень, які приймаються.

Опис

Ключові слова

логістика, інформаційна система, проект, ефективність, нечітка логіка

Бібліографічний опис

Меленчук В. М. Визначення ефективності проектів/програм/портфелів логістичних інформаційних систем військових автомобільних господарств / В. М. Меленчук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 54 - 60. - Бібліогр. : 13 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset