Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві

Ескіз

Дата

2024

Автори

Деркач, Андрій Євгенович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Дисертація присвячена розв’язанню актуального науково-прикладного завдання з розробки вдосконаленого цифрового інструментарію вибору стратегії реінжинірингу для будівельного підприємства - через комплекс заходів (проєкт), який узгоджено зі змістом операційної діяльності підприємства-виконавця проектів будівництва.

Опис

Ключові слова

будівельне підприємство, реінжиніринг будівельного підприємства, економіко-цифровий інструментарій, пріоритет завдань (робіт) в циклі реінжинірингу, цифрове адміністрування реінжинірингових заходів будівельного підприємства, економічні підсумки реінжинірингу будівельного підприємства, construction enterprise, reengineering of a construction enterprise, economic and digital toolkit, priority of tasks (works) in the cycle of reengineering, digital administration of reengineering activities of a construction enterprise, economic results of reengineering of a construction enterprise

Бібліографічний опис

Деркач, Андрій Євгенович. Економіко-цифровий інструментарій впровадження реінжинірингу на будівельному підприємстві : анотація дис. ... д-ра філософії : 051 / Деркач Андрій Євгенович ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. -Київ : КНУБА, 2024. - С. 2 - 11.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset