Композиційні основи синтезу мистецтв

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглядається проблема синтеза мистецтв, композиційні основи та взаємодія архітектури з основними видами мистецтва: скульптурою, живописом і графікою. Прослідковуються та аналізуються прямі зв’язки пластичних мистецтв, які утворюють різноманітні архітектурно-пластичні композиції. З’ясована актуальність впровадження синтезу мистецтв (архітектури, скульптури, живопису), застосування комплексного проектування, враховуючи властивості усіх предметних та художніх елементів, які наповнюють архітектурне середовище.
Опис
Ключові слова
кафедра рисунку та живопису, архітектура, скульптура, живопис, суперграфіка, синтез мистецтв, композиція
Бібліографічний опис
Полубок А. П. Композиційні основи синтезу мистецтв / А. П. Полубок // Архітектурний вісник КНУБА : наук. - вироб. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 14 - 15. - С. 104 - 109. - Бібліогр. : 4 назви.
Зібрання