Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Дудар, Т. В.
Свіденюк, М. О.
Щербей, В. Я.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У представленій статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку зсувонебезпечних процесів правобережної частини м. Києва. На основі даних топографічних карт та радіолокаційної зйомки побудовано зображення поширення чинників активізації зсувних процесів, зокрема зображення пологості земної поверхні, карти перепаду висот, карти літології зони аерації та підземних вод, а також точкового навантаження забудов. Вплив чинників на активізацію екзогенних геологічних процесів продемонстровано на прикладі Придніпровської та Лаврської зсувних ділянок.
Опис
Ключові слова
геоінформаційні системи, зсувонебезпечні процеси, топографічні карти, радіолокаційна зйомка, програмне середовище ArcGis.
Бібліографічний опис
Дудар Т. В. Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок / Т. В. Дудар, М. О. Свіденюк, В. Я. Щербей // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. пр. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук. – Київ: КНУБА, 2017. – Вип. 23. – С. 28-35. – Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання