Вип. 23(1-2)

Постійний URI для цього зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 17 з 17
 • Документ
  Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку ґрунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів
  (ІТГІП, 2017) Телима, С. В.; Олійник, Є. О; Ревякіна, Н. Ю.
  Розглянуто сумісну задачу фільтрації ґрунтових (підземних) вод до променів-дрен та гідравліки руху води в дренах. Наводиться аналітичний розв’язок задачі для умов стаціонарної фільтрації із водоймищ (каналів) до променевих водозаборів (дренажів).
 • Документ
  Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів
  (ІТГІП, 2017) Горда, С. Є.; Полумієнко, С. К.
  Розглядається підхід до визначення узагальненої порівняльної оцінки стану ресурсів по регіонах країни на основі визначення оцінок видів та категорій ресурсів, виходячи з яких формуються відносні оцінки обсягу та важливості регіональних ресурсів. Узагальнена оцінка утворюється як їх відносне середнє арифметичне значення з уточненням стану окремих складових ресурсів.
 • Документ
  Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 1)
  (ІТГІП, 2017) Кузьмін, А. В.; Греков, Л. Д.; Петров, О. А.; Медведенко, О. М.
  Сформульований перелік основних тематичних задач моніторингу аграрних ресурсів глобального та локального рівня з використанням технології дистанційного зондування. Наведені базові обчислювальні процедури, що використовуються для аналізу стану аграрних ресурсів.
 • Документ
  Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні
  (ІТГІП, 2017) Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики в Україні з врахуванням світових тенденцій та умов, що складаються в країні. Розглянуто основні ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні як складової частини чинної Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 р. Вказано на необхідність перегляду засадничих принципів, на яких мають ґрунтуватися оцінки гідроенергетичного потенціалу та плани введення нових потужностей гідрогенерації в країні.
 • Документ
  Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок
  (ІТГІП, 2017) Дудар, Т. В.; Свіденюк, М. О.; Щербей, В. Я.
  У представленій статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку зсувонебезпечних процесів правобережної частини м. Києва. На основі даних топографічних карт та радіолокаційної зйомки побудовано зображення поширення чинників активізації зсувних процесів, зокрема зображення пологості земної поверхні, карти перепаду висот, карти літології зони аерації та підземних вод, а також точкового навантаження забудов. Вплив чинників на активізацію екзогенних геологічних процесів продемонстровано на прикладі Придніпровської та Лаврської зсувних ділянок.
 • Документ
  Екологічні аспекти переробки макулатури з використанням хімічних допоміжних речовин
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Лук’янова, В. В.; Остапенко, А. А.
  Проаналізовано екологічні аспекти накопичення та утилізації паперових відходів в Україні та світі. У статті доведено можливість використання хімічних допоміжних речовин, а саме амфотерних полімерних смол, з метою покращення фізико-хімічних характеристик паперу, виготовленого із вторинної сировини – макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2. Встановлено, що використання амфотерних полімерних смол дозволить покращити показники міцності паперу для гофрування. У випадку використання як сировини макулатури марки МС-6Б-3 показник опору продавлюванню зростає на 9–19% в залежності від витрат і типу АПС у порівнянні із зразками паперу, виготовленими без додавання АПС.
 • Документ
  Забруднення атмосфери: смоги та тумани у великих містах України
  (КНУБА, 2017) Сіпаков, Р. В.
  У статті розглянуті основні чинники забруднення атмосфери великих міст України, проаналізовані основні чинники виникнення смогів на прикладі міста Києва в період січня – лютого 2017 року. Для аналізу забруднення вибіркових точок міста Києва було використано математичну модель поширення твердих та газоподібних забрудників з урахуванням основних факторів впливу на процес розсіювання шкідливих домішок в повітрі: теплоти, турбулентності, хімічної кінетики і т. п. В результаті моделювання було підтверджено той факт, що смог над Києвом та на прилеглих територіях утворився в результаті дії антициклону та забруднення атмосфери шкідливими речовинами, сажею і т. п.
 • Документ
  Вплив діяльності ресурсних центрів громад Черкаської області на сталий розвиток регіону
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Ісмаілова, О. В.
  У статті проведено аналіз діяльності ресурсних центрів Черкаської області. Проблеми та перспективи діяльності ресурсних центрів громад Черкаської області є актуальним питанням сьогодення, оскільки Черкаський регіон дещо відстає в показниках сталого розвитку порівняно з іншими регіонами. У результаті проведеного аналізу показано слабкі й сильні сторони діяльності центрів та визначено основний напрямок їх дії задля покращення своєї ефективності.
 • Документ
  Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Горда, С. Є.; Полумієнко, С. К.
  Розглядається підхід до визначення узагальненої порівняльної оцінки стану ресурсів по регіонах країни на основі визначення оцінок видів та категорій ресурсів, виходячи з яких формуються відносні оцінки обсягу та важливості регіональних ресурсів. Узагальнена оцінка утворюється як їх відносне середнє арифметичне значення з уточненням стану окремих складових ресурсів.
 • Документ
  Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку ґрунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів
  (КНУБА, 2017) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.; Ревякіна, Н. Ю.
  Розглянуто сумісну задачу фільтрації ґрунтових (підземних) вод до променів-дрен та гідравліки руху води в дренах. Наводиться аналітичний розв’язок задачі для умов стаціонарної фільтрації із водоймищ (каналів) до променевих водозаборів (дренажів).
 • Документ
  Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок
  (КНУБА, 2017) Дудар, Т. В.; Свіденюк, М. О.; Щербей, В. Я.
  У представленій статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку зсувонебезпечних процесів правобережної частини м. Києва. На основі даних топографічних карт та радіолокаційної зйомки побудовано зображення поширення чинників активізації зсувних процесів, зокрема зображення пологості земної поверхні, карти перепаду висот, карти літології зони аерації та підземних вод, а також точкового навантаження забудов. Вплив чинників на активізацію екзогенних геологічних процесів продемонстровано на прикладі Придніпровської та Лаврської зсувних ділянок.
 • Документ
  Дослідження електромагнітного забруднення, ускладненого впливом базових станцій стільникового зв’язку, на урбанізованій території міста Івано-Франківська
  (КНУБА, 2017) Кундельська, Т. В.; Микицей, М. Т.
  Проведено вимірювання складових електромагнітного поля на території м. Івано-Франківська. Здійснено аналіз зміни рівнів електромагнітних полів з часу попередніх досліджень. Обліковано базові станції стільникового зв’язку та охарактеризовано їх вклад в стан електромагнітної ситуації. За результатами вимірювань створено екологічні карти розподілу електромагнітних полів по території м. Іівано- Франківська.
 • Документ
  Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (Частина 1)
  (КНУБА, 2016) Кузьмін, А. В.; Греков, Л. Д.; Петров, О. А; Медведенко, О. М.
  Сформульований перелік основних тематичних задач моніторингу аграрних ресурсів глобального та локального рівня з використанням технології дистанційного зондування. Наведені базові обчислювальні процедури, що використовуються для аналізу стану аграрних ресурсів.
 • Документ
  Обґрунтування технології ведення моніторингу при реконструкції житлових будівель
  (КНУБА, 2017) Варавін, Д. В.
  Розглянута технологія функціонального синтезу моніторингових даних для вирішення завдань реконструкції житлових будівель на урбанізованих територіях з метою їх ефективного функціонування. Запропонована концепція програмної реалізації моніторингу на основі байєсівського інтелектуального вимірювання (БІВ) і засоби реалізації БІВ у вигляді експертних систем (ЕС) та інтелектуально-вимірювальних комплексів (ІВК). Закладені передумови до розробки системних методів оцінки процесів реконструкції житлового фонду на урбанізованих територіях
 • Документ
  Інтеграція дистанційних та геолого-геофізичних даних при пошуках покладів нафти та газу на суходолі
  (КНУБА, 2017) Попов, М. О.; Станкевич, C. А.; Топольницький, М. В.; Титаренко, О. В.
  У статті розглянуто удосконалені методи інтеграції та спільного оброблення багатовимірних гетерогенних геопросторових даних (дистанційного зондування Землі, геологічних та геофізичних) для пошуку нафтогазоперспективних ділянок на суходолі
 • Документ
  Екологічні аспекти переробки макулатури з використанням хімічних допоміжних речовин
  (КНУБА, 2017) Лук’янова, В. В.; Остапенко, А. А.
  Проаналізовано екологічні аспекти накопичення та утилізації паперових відходів в Україні та світі. У статті доведено можливість використання хімічних допоміжних речовин, а саме амфотерних полімерних смол, з метою покращення фізико-хімічних характеристик паперу, виготовленого із вторинної сировини – макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2. Встановлено, що використання амфотерних полімерних смол дозволить покращити показники міцності паперу для гофрування. у випадку використання як сировини макулатури марки МС-6Б-3 показник опору продавлюванню зростає на 9–19% в залежності від витрат і типу АПС у порівнянні із зразками паперу, виготовленими без додавання АПС.
 • Документ
  Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні
  (КНУБА, 2017) Стефанишин, Д.В.
  Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики в Україні з врахуванням світових тенденцій та умов, що складаються в країні. Розглянуто основні ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні як складової частини чинної Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 р. Вказано на необхідність перегляду засадничих принципів, на яких мають ґрунтуватися оцінки гідроенергетичного потенціалу та плани введення нових потужностей гідрогенерації в країні.