Вип. 23(1-2)

Постійний URI для цього зібранняhttps://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/137

Переглянути

Результати пошуку

Зараз показуємо 1 - 10 з 17
 • Документ
  Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку ґрунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів
  (ІТГІП, 2017) Телима, С. В.; Олійник, Є. О; Ревякіна, Н. Ю.
  Розглянуто сумісну задачу фільтрації ґрунтових (підземних) вод до променів-дрен та гідравліки руху води в дренах. Наводиться аналітичний розв’язок задачі для умов стаціонарної фільтрації із водоймищ (каналів) до променевих водозаборів (дренажів).
 • Документ
  Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів
  (ІТГІП, 2017) Горда, С. Є.; Полумієнко, С. К.
  Розглядається підхід до визначення узагальненої порівняльної оцінки стану ресурсів по регіонах країни на основі визначення оцінок видів та категорій ресурсів, виходячи з яких формуються відносні оцінки обсягу та важливості регіональних ресурсів. Узагальнена оцінка утворюється як їх відносне середнє арифметичне значення з уточненням стану окремих складових ресурсів.
 • Документ
  Обчислювальні процедури тематичної обробки космічних знімків в інтересах моніторингу аграрних ресурсів (частина 1)
  (ІТГІП, 2017) Кузьмін, А. В.; Греков, Л. Д.; Петров, О. А.; Медведенко, О. М.
  Сформульований перелік основних тематичних задач моніторингу аграрних ресурсів глобального та локального рівня з використанням технології дистанційного зондування. Наведені базові обчислювальні процедури, що використовуються для аналізу стану аграрних ресурсів.
 • Документ
  Про перспективи розвитку вітчизняної гідроенергетики в констексті планів будівництва каскаду гідроелектростанцій у Дністровському каньйоні
  (ІТГІП, 2017) Стефанишин, Д. В.
  Проаналізовано проблеми і перспективи розвитку гідроенергетики в Україні з врахуванням світових тенденцій та умов, що складаються в країні. Розглянуто основні ризики гідроенергетичного будівництва у Дністровському каньйоні як складової частини чинної Програми розвитку гідроенергетики України до 2026 р. Вказано на необхідність перегляду засадничих принципів, на яких мають ґрунтуватися оцінки гідроенергетичного потенціалу та плани введення нових потужностей гідрогенерації в країні.
 • Документ
  Використання топографічних даних та радіолокаційної зйомки для оцінки стану зсувонебезпечних ділянок
  (ІТГІП, 2017) Дудар, Т. В.; Свіденюк, М. О.; Щербей, В. Я.
  У представленій статті розглядаються актуальні питання щодо розвитку зсувонебезпечних процесів правобережної частини м. Києва. На основі даних топографічних карт та радіолокаційної зйомки побудовано зображення поширення чинників активізації зсувних процесів, зокрема зображення пологості земної поверхні, карти перепаду висот, карти літології зони аерації та підземних вод, а також точкового навантаження забудов. Вплив чинників на активізацію екзогенних геологічних процесів продемонстровано на прикладі Придніпровської та Лаврської зсувних ділянок.
 • Документ
  Екологічні аспекти переробки макулатури з використанням хімічних допоміжних речовин
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Лук’янова, В. В.; Остапенко, А. А.
  Проаналізовано екологічні аспекти накопичення та утилізації паперових відходів в Україні та світі. У статті доведено можливість використання хімічних допоміжних речовин, а саме амфотерних полімерних смол, з метою покращення фізико-хімічних характеристик паперу, виготовленого із вторинної сировини – макулатури марок МС-6Б-3 і МС-7Б-2. Встановлено, що використання амфотерних полімерних смол дозволить покращити показники міцності паперу для гофрування. У випадку використання як сировини макулатури марки МС-6Б-3 показник опору продавлюванню зростає на 9–19% в залежності від витрат і типу АПС у порівнянні із зразками паперу, виготовленими без додавання АПС.
 • Документ
  Забруднення атмосфери: смоги та тумани у великих містах України
  (КНУБА, 2017) Сіпаков, Р. В.
  У статті розглянуті основні чинники забруднення атмосфери великих міст України, проаналізовані основні чинники виникнення смогів на прикладі міста Києва в період січня – лютого 2017 року. Для аналізу забруднення вибіркових точок міста Києва було використано математичну модель поширення твердих та газоподібних забрудників з урахуванням основних факторів впливу на процес розсіювання шкідливих домішок в повітрі: теплоти, турбулентності, хімічної кінетики і т. п. В результаті моделювання було підтверджено той факт, що смог над Києвом та на прилеглих територіях утворився в результаті дії антициклону та забруднення атмосфери шкідливими речовинами, сажею і т. п.
 • Документ
  Вплив діяльності ресурсних центрів громад Черкаської області на сталий розвиток регіону
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Ісмаілова, О. В.
  У статті проведено аналіз діяльності ресурсних центрів Черкаської області. Проблеми та перспективи діяльності ресурсних центрів громад Черкаської області є актуальним питанням сьогодення, оскільки Черкаський регіон дещо відстає в показниках сталого розвитку порівняно з іншими регіонами. У результаті проведеного аналізу показано слабкі й сильні сторони діяльності центрів та визначено основний напрямок їх дії задля покращення своєї ефективності.
 • Документ
  Щодо визначення порівняльної оцінки стану регіональних ресурсів
  (КНУБА : ІТГІП, 2017) Горда, С. Є.; Полумієнко, С. К.
  Розглядається підхід до визначення узагальненої порівняльної оцінки стану ресурсів по регіонах країни на основі визначення оцінок видів та категорій ресурсів, виходячи з яких формуються відносні оцінки обсягу та важливості регіональних ресурсів. Узагальнена оцінка утворюється як їх відносне середнє арифметичне значення з уточненням стану окремих складових ресурсів.
 • Документ
  Оцінка впливу внутрішньодренної гідравліки на характеристики притоку ґрунтових і підземних вод до променевих водозаборів і дренажів
  (КНУБА, 2017) Телима, С. В.; Олійник, Є. О.; Ревякіна, Н. Ю.
  Розглянуто сумісну задачу фільтрації ґрунтових (підземних) вод до променів-дрен та гідравліки руху води в дренах. Наводиться аналітичний розв’язок задачі для умов стаціонарної фільтрації із водоймищ (каналів) до променевих водозаборів (дренажів).