Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
На сьогодні відома велика кількість алгоритмів для розв’язання чітко структурованих задач, а також методів, що необхідні для вирішення проблем, для яких відсутні чіткі визначені кроки знаходження розв'язку. Серед них найбільш поширеними є методи штучного інтелекту, а особливо "м'які методи", основою яких є спрощене представлення діяльності живої природи. Одним з них є генетичний алгоритм, що моделює еволюційні підходи (схрещення, селекцію та мутацію). На жаль, основним його недоліком є складний математичний апарат, що описує цей алгоритм. Пропонується підхід, що дасть змогу обійти таку проблему. Його основою також є метод, що належить до штучного інтелекту – продукційні правила. Завдяки ним можна відійти від застосування складних формул і зосередити увагу саме на розв’язанні поставленої задачі. Розглянуто основні етапи виконання такого підходу на прикладі, що описує застосування генетичного алгоритму при заміні думок експертів в процесі формування функцій належностей нечітких множин.
Опис
Ключові слова
продукційні правила, факти, дерево І-АБО-НЕ, генетичний алгоритм, хромосома, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Реалізація генетичного алгоритму шляхом застосування продукційних правил / М. І. Цюцюра, А. В. Єрукаєв, В. В. Гоц, Н. В. Костишина // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 64 - 68. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання