Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту

Ескіз

Дата

2017

Автори

Бушуєв, Денис Антонович
Русан, Надія Ігорівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Керівник проекту стикається з постійним прийняттям на себе відповідальності, необхідністю безперервно зберігати свій авторитет в очах колег і підлеглих, підтримувати з ними емоційний контакт. Наслідком таких умов роботи може бути так званий феномен емоційного виснаження, що виражається в «пригніченні» емоцій, зникненні гостроти почуттів і переживань, збільшенні числа конфліктів з партнерами, байдужості і відчуженості від переживань оточуючих, втрати відчуття цінності життя, втрати віри у власні сили та ін. В даній роботі розглянуто когнітивний дисонанс та причини, індикатори емоційного вигорання проектного менеджера та їх подолання.

Опис

Ключові слова

емоційне вигорання, емоційний інтелект (EQ), деперсоналізація, когнітивний дисонанс, редукція особистих досягнень, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами

Бібліографічний опис

Бушуєв Д. А. Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту / Д. А. Бушуєв, Н. І. Русан // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 26 - 33. - Бібліогр. : 10 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced