Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Керівник проекту стикається з постійним прийняттям на себе відповідальності, необхідністю безперервно зберігати свій авторитет в очах колег і підлеглих, підтримувати з ними емоційний контакт. Наслідком таких умов роботи може бути так званий феномен емоційного виснаження, що виражається в «пригніченні» емоцій, зникненні гостроти почуттів і переживань, збільшенні числа конфліктів з партнерами, байдужості і відчуженості від переживань оточуючих, втрати відчуття цінності життя, втрати віри у власні сили та ін. В даній роботі розглянуто когнітивний дисонанс та причини, індикатори емоційного вигорання проектного менеджера та їх подолання.
Опис
Ключові слова
емоційне вигорання, емоційний інтелект (EQ), деперсоналізація, когнітивний дисонанс, редукція особистих досягнень, кафедра інформаційних технологій, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Бушуєв Д. А. Індикатори синдрому емоційного вигорання та подолання когнітивного дисонансу керівника проекту / Д. А. Бушуєв, Н. І. Русан // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 26 - 33. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання