Основні зміни у нормуванні в рамках реформування системи технічного регулювання України в частині стандартизації відповідно вимог ЄС

Ескіз недоступний
Дата
2018
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Про реформування системи технічного регулювання України в частині стандартизації, згідно стратегії розвитку системи технічного регулювання на період до 2020 року
Опис
Ключові слова
кафедра економіки будівництва, кафедра залізобетонних та кам’яних конструкцій, стандартизація, технічний регламент, міжнародні норми, європейські норми
Бібліографічний опис
Кулик М. М. Основні зміни у нормуванні в рамках реформування системи технічного регулювання України в частині стандартизації відповідно вимог ЄС / М. М. Кулик, Т. Р. Кулик // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 141 - 145. - Бібліогр. : 7 назв.