Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру

Ескіз

Дата

2015

Автори

Смілка, Владислав Анатолійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Для забезпечення містобудівної діяльності об’єкти будівництва необхідно ідентифікувати, починаючи зі стадії містобудівного проектування, коли їх фізично ще не існує. Методику ідентифікації об’єктів нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці, яка закладена в Державному земельному кадастрі для містобудівних потреб застосовувати неможливо через невідповідність кадастрового районування принципам планувальної організації території. До того ж відсутня інформаційна взаємодія між органами управління земельними ресурсами й органами містобудування та архітектури. Первинним по відношенню до землевпорядкування є містобудування, тому унікальний ідентифікаційний номер для містобудівних потреб має бути сформований на основі територіальної прив’язки. У статті наведено пропозиції для ідентифікації об’єктів будівництва в містобудівному кадастрі на основі планувальної структури території. Такий підхід можна застосовувати для ідентифікації інших об’єктів містобудування – інженерних мереж, планувальних обмежень, елементів благоустрою території тощо.

Опис

Ключові слова

містобудівний кадастр, містобудівний моніторинг, територія, планувальна структура, земельна ділянка, просторові дані, кафедра теорії архітектури

Бібліографічний опис

Смілка В. А. Ідентифікація об’єктів будівництва в системі містобудівного кадастру / В. А. Смілка // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2015. – № 24. – С. 125-130. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced