Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Ескіз недоступний
Дата
2016
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Підводна археологія – сучасна галузь науки, яка розвивається стрімкими темпами. Вона постійно удосконалює методи як суто археологічних досліджень, так і засоби та інструменти для досягнення поставленої мети. Дослідження під водою – складна й відповідальна робота, яка потребує високої кваліфікації та складної техніки. Розвиток цієї галузі науки є найактуальнішим питанням сьогодення. На підставі аналіза застосування сучасних підводних апаратів-роботів у галузі підводних археологічних досліджень запропонована систематизація завдань проектного менеджменту. Розглянуто основні принципи розробки концепції удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, які можуть бути покладені в основу розробки і створення актуального для вітчизняної археології прикладного наукового напрямку – впровадження нових роботизованих технологій ведення підводних археологічних досліджень, підвищенню їх продуктивності та якості, також зменшення ризику для життя і здоров’я учасників експедиції. Окрім того, запропоновані засоби додатково стимулюють створення новітніх технологій у сфері вітчизняної робототехніки при виконанні задач підводної археології на малих і великих глибинах.
Опис
Ключові слова
археологічна експедиція, археологічні роботи, підводна археологія, морська робототехніка, проектний менеджмент, управління проектами роботизації
Бібліографічний опис
Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень / В. С. Блінцов, М. М. Ієвлев, А. В. Надточій, О. В.Чубенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 21 - 29. - Бібліогр. : 27 назв.
Зібрання