Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Блінцов, Володимир Степанович
Ієвлев, Михайло Михайлович
Надточій, Анатолій Вікторович
Чубенко, Олександр Васильович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Підводна археологія – сучасна галузь науки, яка розвивається стрімкими темпами. Вона постійно удосконалює методи як суто археологічних досліджень, так і засоби та інструменти для досягнення поставленої мети. Дослідження під водою – складна й відповідальна робота, яка потребує високої кваліфікації та складної техніки. Розвиток цієї галузі науки є найактуальнішим питанням сьогодення. На підставі аналіза застосування сучасних підводних апаратів-роботів у галузі підводних археологічних досліджень запропонована систематизація завдань проектного менеджменту. Розглянуто основні принципи розробки концепції удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень, які можуть бути покладені в основу розробки і створення актуального для вітчизняної археології прикладного наукового напрямку – впровадження нових роботизованих технологій ведення підводних археологічних досліджень, підвищенню їх продуктивності та якості, також зменшення ризику для життя і здоров’я учасників експедиції. Окрім того, запропоновані засоби додатково стимулюють створення новітніх технологій у сфері вітчизняної робототехніки при виконанні задач підводної археології на малих і великих глибинах.
Опис
Ключові слова
археологічна експедиція, археологічні роботи, підводна археологія, морська робототехніка, проектний менеджмент, управління проектами роботизації
Бібліографічний опис
Концепція удосконалення управління проектами роботизації підводних археологічних досліджень / В. С. Блінцов, М. М. Ієвлев, А. В. Надточій, О. В.Чубенко // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 26. – С. 21 - 29. - Бібліогр. : 27 назв.
Зібрання