Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури

Ескіз

Дата

2021

Автори

Похиленко, І. С.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Часопис Київського університету права НАН України

Анотація

Стаття присвячена особливостям провадження інноваційної діяльності у сфері культури. У результаті дослідження було надане визначення інноваційної діяльності у сфері культури. В якості прикладу сучасної інноваційної діджитал-культури було розглянуто відеоарт, надане його визначення та ознаки. Зроблено висновки, що доцільно шукати шляхи подолання неузгодженостей, які є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної системи в сфері культури, задіюючи у процесі створення знання та технології, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності. Також важливим є сприяння створенню соціальної рекламно-інформаційної продукції, спрямованої на популяризацію української культури як в Україні, так і за її межами.

Опис

Ключові слова

інновації, інноваційна діяльність, інноваційна діяльність у сфері культури, культура, цифровізація, кафедра політичних наук і права

Бібліографічний опис

Похиленко І. С. Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури / І. С. Похиленко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ, 2021. - № 4. - С.105 - 108. - Бібліогр. : 12 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced