Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури

Ескіз недоступний
Дата
2021
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Часопис Київського університету права НАН України
Анотація
Стаття присвячена особливостям провадження інноваційної діяльності у сфері культури. У результаті дослідження було надане визначення інноваційної діяльності у сфері культури. В якості прикладу сучасної інноваційної діджитал-культури було розглянуто відеоарт, надане його визначення та ознаки. Зроблено висновки, що доцільно шукати шляхи подолання неузгодженостей, які є наслідком відсутності стратегічного бачення та послідовної державної політики щодо переведення України на інноваційний шлях розвитку, формування національної інноваційної системи в сфері культури, задіюючи у процесі створення знання та технології, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності. Також важливим є сприяння створенню соціальної рекламно-інформаційної продукції, спрямованої на популяризацію української культури як в Україні, так і за її межами.
Опис
Ключові слова
інновації, інноваційна діяльність, інноваційна діяльність у сфері культури, культура, цифровізація, кафедра політичних наук і права
Бібліографічний опис
Похиленко І. С. Особливості провадження інноваційної діяльності у сфері культури / І. С. Похиленко // Часопис Київського університету права : Український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; гол. ред. Ю. С. Шемшученко. – Київ, 2021. - № 4. - С.105 - 108. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання