Тенденції використання ІТ в управлінні людськими ресурсами на прикладі закладів вищої освіти Китаю

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Чжоу Хуань
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Враховуючи сферу функцій управління людськими ресурсами, ефективна система управління людськими ресурсами має відповідати ряду адміністративних, статутних, функціональних і технологічних вимог, щоб забезпечити можливість управління людськими ресурсами підтримувати партнерство між фахівцями з управління персоналом, менеджерами програм, фінансовим персоналом, керівниками та співробітниками, одночасно надаючи точну, достовірну інформацію для планування та прийняття рішень на рівні організації. Система управління людськими ресурсами (HRMS) – це програмне забезпечення для роботи з базами даних та прикладних програм для здійснення кадрових операцій службовців через Інтернет. Програмне забезпечення HRMS автоматично готує всі рахунки та реєстри працівника, такі як сервісна книга, обліковий запис відпустки, рахунок кредиту, обліковий запис заробітної плати, діаграма посадових осіб тощо, отримуючи відповідні дані з операцій. Китайські заклади вищої освіти використовують сучасне програмне забезпечення для здійснення освітніх послуг на вищому міжнародному рівні. Зокрема використовується аплікаційне програмне забезпечення для залучення студентів для навчання – Китайська міжнародна система сервісу студентів.
Опис
Ключові слова
система управління людськими ресурсами, планування та прийняття рішень, Китайська міжнародна система сервісу студентів
Бібліографічний опис
Чжоу Хуань. Тенденції використання ІТ в управлінні людськими ресурсами на прикладі закладів вищої освіти Китаю / Чжоу Хуань // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 38. – С. 125-131. - Бібліогр. : 15 назв.
Зібрання