Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній: Сучасний стан, практика і проблеми впровадження

Ескіз

Дата

2019

Автори

Рижаков, Дмитро Андрійович
Коваль, Тимур Сергійович
Хоменко, Олександр Михайлович
Федорова, Яна Юріївна
Кучеренко, Олександр Іванович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Метою статті є розроблення концептуальної, теоретико-методологічної й методико-прикладної бази формування, використання і розвитку полікритеріальних систем діагностики діяльності будівельних підприємств. Запропонований багатовекторний підхід оцінювання дасть змогу модернізувати уявлення про зміст і сутність операційної системи інвестиційно-будівельного проекту як мобільного підприємства, запропонувавши нові підсистеми бізнес-індикації: будівельно-технологічну; підсистему ініціації інвестиційно-будівельного проекту, планування і діагностики; підсистему адміністрування, координації й забезпечення. Ідентифікування стану і перспектив діяльності будівельних підприємств на засадах діагностики слугуватиме основою для розроблення подальших заходів щодо підвищення ефективності їхнього функціонування, зростання рівня конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, створення передумов для забезпечення розвитку. Результати роботи допоможуть топ-менеджменту підрядних підприємств здійснювати ефективний моніторинг, структуризацію та маневрування активами підприємств підрядного будівництва в процесі їх операційної діяльності, дають обґрунтовану можливість скоригувати економічну стратегію та параметри виробничо-господарського портфеля будівельних підприємств.

Опис

Ключові слова

діагностика, функціонально-економічна діагностика, інвестиційний будівельний проект, будівельна організація, кафедра економіки будівництва, кафедра менеджменту в будівництві

Бібліографічний опис

Аналітичне забезпечення управління економічною адаптивністю девелоперських будівельних компаній : Сучасний стан, практика і проблеми впровадження / Д. А. Рижаков, Т. С. Коваль, О. М. Хоменко [та ін.] // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 183 - 192. - Бібліогр. : 15 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset