Вплив архітектури на особистість в аспекті сенсорної депривації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Зиміна, Світлана Борисівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
The article explores the aspect of sensory deprivation. A person can get into this state both physically and psychologically. The latter leads monotonous architecture. В статті досліджується аспект сенсорної деривації як особливий стан людини, до якого може призвести не тільки фізичне обмеження потоку нервових імпульсів, але й психологічний вплив одноманітної архітектури, в оточенні якої людина знаходиться протягом усього життя.
Опис
Ключові слова
кафедра основ архітектури та архітектурного проектування, сенсорна депривація, вплив, одноманітність архітектурного середовища, людська особистість, інтер’єрний простір, sensory deprivation, influence, uniformity of the architectural environment, human personality, interesting space
Бібліографічний опис
Зиміна С. Б. Вплив архітектури на особистість в аспекті сенсорної депривації / С. Б. Зиміна / Архітектурний вісник КНУБА : наук.-виробн. зб. // Київ. нац. ун-т буд-ва і арх-ри ; відп. ред. П. М. Куліков. - Київ : КНУБА, 2019. - Вип. 17-18. - С. 119 - 124. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання