Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу

Ескіз

Дата

2018

Автори

Бондаренко, Н. В.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Розглядається алгебраїчний метод розв’язку задачі Коші деякого класу диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу. Продемонстровано застосування алгебр Лі для розв’язку часткового випадку лінійного диференціального рівняння в частинних похідних другого порядку.

Опис

Ключові слова

лінійне диференціальне рівняння в частинних похідних, алгебра Лі, розв’язна алгебра Лі, линейное дифференциальное уравнение в частных производных, алгебра Ли, разрешимая алгебра Ли, linear partial differential equation, Lie algebra, solvable Lie algebra

Бібліографічний опис

Бондаренко Н. В. Методи алгебр Лі для диференціальних рівнянь в частинних похідних параболічного типу / Н. В. Бондаренко // Містобудування та територіальне планування : наук.- техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; головн. ред. М. М. Осєтрін. - Київ : КНУБА, 2018. - Вип. 68. - С. 32-38.- Бібліогр. : 11 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced