Вдосконалення структурно-технологічного контенту в проектах біосферосумісного будівництва

Ескіз

Дата

2018

Автори

Чернишев, Денис Олегович
Дружинін, Максим Андрійович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Реалізація перспектив біосферосумісного будівництва в контексті його організації гальмується відсутністю належних методологічних, науково-теоретичних та прикладних розробок. Тому, створення інструментарію організації будівництва для методологічного обґрунтування та прикладного супровіду «проектів будівництва на засадах біосферного сумісництва» у форматі вітчизняного будівельного девелопменту є актуальною проблемою, що потребує вирішення.

Опис

Ключові слова

кафедра водопостачання та водовідведення, кафедра міського будівництва, біосферосумісне будівництво, будівельний девелопмент, теорія 3P «принцип триєдності» - Profit, People, Planet, корпоративна соціальна відповідальність (КСВ)

Бібліографічний опис

Чернишев Д. О. Вдосконалення структурно-технологічного контенту в проектах біосферосумісного будівництва / Д. О. Чернишев, М. А. Дружинін // Будівельне право : проблеми теорії і практики : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; редколo. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2018. – Друга наук. практ. конф., Київ, 6 грудня 2018 р. - С. 245 - 250. - Бібліогр. : 6 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced