Оптимізація режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі

Ескіз

Дата

2017

Автори

Ловейкін, В.
Кадикало, І.

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Стаття присвячена оптимізації режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі. На основі побудованої математичної моделі динаміки руху механізму повороту виявлено, що в елементах приводу під час перехідних режимах виникають значні динамічні навантаження. Тому для їх мінімізації проведено оптимізацію процесу пуску механізму повороту баштового крана. Представлений спосіб мінімізації коливань показує, як за допомогою методів варіаційного числення вирішується поставлена задача. Розв'язки задачі представлені графіками залежностей, котрі характеризують суть оптимального закону руху - прикладання моментів та зусиль таким чином, щоб навантаження в приводі були мінімальними, що, в свою чергу, підвищить продуктивність та надійність механізму повороту та конструкції крана в цілому.

Опис

Ключові слова

баштовий кран, механізм повороту, динамічні навантаження, критерій, оптимізація, мінімізація, коливання, пружний момент, tower crane, turning mechanism, dynamic load, criterion, optimization, minimization, fluctuation, elastic moment

Бібліографічний опис

Ловейкін В. Оптимізація режиму пуску механізму повороту стрілового крана за критерієм середньоквадратичного значення пружного моменту в приводі / В. Ловейкін, І. Кадикало // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини : всеукр. зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. М. К. Сукач. – Київ : КНУБА, 2017. – Вип. 90. – С. 34-43. – Бібліогр.: 16 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced