Математичні моделі об’єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання «АІМО»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Автори
Задоров, В. Б.
Васильєв, О. О.
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто систему математичних моделей опису та імітаційного моделювання об’єктів і процесів технології будівництва із застосуванням мови «АІМО», а саме, основні елементи мови: компілятор АІМО, віртуальна машина або засіб моделювання, візуальне середовище розробки (IDE). Наведено опис процесу імітаційного моделювання, основної функції імітаційного моделювання: аналізу і комплексної оцінки проектних рішень з прийняття ОПР, КР, ОТР, УПР на всіх етапах системи підготовки і управління будівництвом, математичне представлення задачі динамічного програмування організаційно-технологічних процесів, опис системи обліку ризиків при виконанні моделювання цільових процесів будівництва.
Опис
Ключові слова
система підготовки і управління будівництвом, ієрархічні об’ємно-планувальні рішення (ОПР), конструктивні рішення (КР), організаційно-технологічні рішення (ОТР), управлінські рішення (УПР), конструктивні моделі будівель та споруд, цільові ієрархічні організаційно-технологічні моделі процесів будівництва (ОТМ), мова програмування і моделювання будівельних технологій АІМО, компілятор, віртуальна машина, середовище розробки, об’єктно-орієнтоване програмування, таксономічна ієрархія, мереологічна ієрархія, імітаційне моделювання, критерії оптимізації, динамічне програмування, метод розгалужень і обмежень, метод Монте-Карло, ризики при виконанні моделювання організації і технології зведення будівлі, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Математичні моделі об’єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання «АІМО» / В. Б. Задоров, О. О.Васильєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 105-115. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання