Математичні моделі об’єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання «АІМО»

Ескіз недоступний
Дата
2013
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Розглянуто систему математичних моделей опису та імітаційного моделювання об’єктів і процесів технології будівництва із застосуванням мови «АІМО», а саме, основні елементи мови: компілятор АІМО, віртуальна машина або засіб моделювання, візуальне середовище розробки (IDE). Наведено опис процесу імітаційного моделювання, основної функції імітаційного моделювання: аналізу і комплексної оцінки проектних рішень з прийняття ОПР, КР, ОТР, УПР на всіх етапах системи підготовки і управління будівництвом, математичне представлення задачі динамічного програмування організаційно-технологічних процесів, опис системи обліку ризиків при виконанні моделювання цільових процесів будівництва.
Опис
Ключові слова
система підготовки і управління будівництвом, ієрархічні об’ємно-планувальні рішення (ОПР), конструктивні рішення (КР), організаційно-технологічні рішення (ОТР), управлінські рішення (УПР), конструктивні моделі будівель та споруд, цільові ієрархічні організаційно-технологічні моделі процесів будівництва (ОТМ), мова програмування і моделювання будівельних технологій АІМО, компілятор, віртуальна машина, середовище розробки, об’єктно-орієнтоване програмування, таксономічна ієрархія, мереологічна ієрархія, імітаційне моделювання, критерії оптимізації, динамічне програмування, метод розгалужень і обмежень, метод Монте-Карло, ризики при виконанні моделювання організації і технології зведення будівлі, кафедра інформаційних технологій
Бібліографічний опис
Задоров В. Б. Математичні моделі об’єктів і процесів будівництва в середовищі мови імітаційного моделювання «АІМО» / В. Б. Задоров, О. О.Васильєв // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. П. П. Лізунов. – Київ : КНУБА, 2013. – № 14. – С. 105-115. - Бібліогр. : 5 назв.
Зібрання