Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся

Ескіз недоступний
Дата
2015
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
ІТГІП
Анотація
У роботі наводяться результати батиметричної зйомки озер Світязь (Шацьке поозер’я) і Нобель (Нобельський ландшафт). Створено векторні електронні карти глибин озер, що дає можливість максимально уточнити морфометрію рельєфу, а також розширити інформативність аналізу та інтерпретації морфологічного генезису утворення озерних улоговин. Обґрунтовано формування інформаційної бази системи гідроекологічного моніторингу лімносистем Західного Полісся на основі комплексного використання інформаційно-аналітичних методів і технологій. Запропоновано використання сучасної методики перетворення даних ехолотного профілювання в батиметричні схеми для опису озерних улоговин.
Опис
Ключові слова
озеро, ехолот, батиметрична схема, кафедра геотехніки
Бібліографічний опис
Інформаційне забезпечення гідроакустичного моніторингу озер Західного Полісся / О. М. Трофимчук, В. І. Мокрий, В. В. Радчук [та ін.] // Екологічна безпека та природокористування : зб. наук. праць / Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; гол. ред. : О. С. Волошкіна, О. М. Трофимчук – Київ : ІТГІП , 2015. – Вип. 1 (17). – С. 5 - 14 – Бібліогр. : 18 назв.
Зібрання