Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Автори
Головаш, Лілія Вікторівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні тенденції розвитку світового господарства свідчать про зростання ролі інновацій в економіці розвинутих країн. Зараз у світі відбувається прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікація науково-технологічних зв’язків та інтелектуалізація основних факторів виробництва. Розглянуто процеси становлення сучасної інноваційної економіки у світовому господарстві. Сконцентровано увагу на інноваціях, як на рушійній еволюційній силі економічного розвитку держави. Дано порівняння деяких показників інноваційної діяльності в Україні та в інших країнах світу. Визначено суттєве відставання у рівні державного фінансування наукових розробок в інших країнах світу та в Україні. Сильне відставання також відбувається у масштабах залучення приватного сектору до фінансування інноваційної діяльності. В роботі досліджено рейтинг інноваційних країн світу (Bloomberg Innovation Index) та місце в ньому України. Підкреслено необхідність активізації інноваційної політики країни.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, світова економіка, технології, інноваційний індекс, витрати на дослідження і розробки, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування
Бібліографічний опис
Головаш Л. В. Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України / Л. В. Головаш // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 106 - 111. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання