Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України

Ескіз недоступний
Дата
2019
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Сучасні тенденції розвитку світового господарства свідчать про зростання ролі інновацій в економіці розвинутих країн. Зараз у світі відбувається прискорення науково-технічного прогресу, інтенсифікація науково-технологічних зв’язків та інтелектуалізація основних факторів виробництва. Розглянуто процеси становлення сучасної інноваційної економіки у світовому господарстві. Сконцентровано увагу на інноваціях, як на рушійній еволюційній силі економічного розвитку держави. Дано порівняння деяких показників інноваційної діяльності в Україні та в інших країнах світу. Визначено суттєве відставання у рівні державного фінансування наукових розробок в інших країнах світу та в Україні. Сильне відставання також відбувається у масштабах залучення приватного сектору до фінансування інноваційної діяльності. В роботі досліджено рейтинг інноваційних країн світу (Bloomberg Innovation Index) та місце в ньому України. Підкреслено необхідність активізації інноваційної політики країни.
Опис
Ключові слова
інноваційна діяльність, інноваційний розвиток, світова економіка, технології, інноваційний індекс, витрати на дослідження і розробки, кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування
Бібліографічний опис
Головаш Л. В. Актуальні питання інтенсифікації інноваційного розвитку України / Л. В. Головаш // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 39. – С. 106 - 111. - Бібліогр. : 12 назв.
Зібрання