Аналіз інвестиційної привабливості України в системі світових рейтингів

Ескіз

Дата

2023

Автори

Кравчук, Юрій
Кубанов, Руслан

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Одним з найбільш серйозних наслідків кризи вітчизняної економіки став спад інвестиційної активності. Його основними причинами є економічна і політична нестабільність, а також погіршення фінансового положення багатьох підприємств, зайнятих у виробничій сфері. Не дивлячись на те, що останнім часом спостерігається підвищення інвестиційної активності, збереження конкурентоздатних позицій на сучасному ринку неможливе без постійного оновлення виробничої та технологічної бази, що вимагає значних інвестицій. Зокрема, в сучасному світі для здійснення інвестиційної діяльності все більшого значення набувають загальносвітові рейтинги та оцінки. Отже, економічний розвиток країни значною мірою залежить від притоку іноземних інвестицій в країну, оскільки це сприятиме розширенню різних сфер діяльності і забезпечуватиме зростання ВВП. Сигналом для активізації іноземного капіталу є привабливий інвестиційний клімат в країні, який формується під дією значної кількості факторів.

Опис

Ключові слова

кафедра економіки, менеджменту та управління територіями, інвестиції, привабливість, світові рейтинги, Україна, інвестиційна привабливість

Бібліографічний опис

Кравчук Ю. Аналіз інвестиційної привабливості України в системі світових рейтингів / Ю. Кравчук, Р. Кубанов // Структурні, просторові, технічні та організаційно-економічні чинники інноваційного розвитку будівельної галузі України в сучасних умовах : матеріали науково-практичної конференції (30-31 травня 2023р, м. Київ) / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2023. - С. 79 – 82. – Бібліогр. : 15 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset