Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини

Ескіз

Дата

2000

Автори

Абдуллаєв, Фархад Ядулла Огли

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Поставлена задача, що виникає в транспорті, в авіаційній і космічній техніці, в нафтовій і газовій промисловості та в енергомашинобудуванні, на пружні коливання і динамічну стійкість трубчатих стержнів, що містять внутрішні потоки неоднорідної рідини. Розглянуті моделі, В ЯКИХ неоднорідність стаціонарного потоку може бути обумовлена змінами в процесі руху його агрегатного стану (наприклад, зміною тиску в повітряно-водяних або паро-водяних сумішах, її усередненої густини та швидкості) і його параметри являються неперервними функціями осьової координати; випадок руху внутрішньої акустичної хвилі, яка моделюється рухомим полем внутрішнього тиску, що змінюється за гармонійним законом, а також моделі потоку з розривними параметрами, які складаються з дискретних мас рідинних згустків, розділених порожнинами та заповнених газом (паром). Для дослідження динамічної стійкості використовуються методи безпосереднього комп’ютерного моделювання і методи теорії Ляпунова і Флоке. Вивчена поведінка консольних та шарнірно закріплених труб в докритичному, критичному та закритичному станах.

Опис

Ключові слова

труби, внутрішні потоки, неперервні та розривні неоднорідності, динамічна стійкість, комп’ютерне моделювання, теорія Дяпунова-Флокс

Бібліографічний опис

Абдуллаєв Фархад Ядулла огли. Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Абдуллаєв Фархад Ядулла огли; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2000 . - 20 с. - Бібліогр.:с. 16.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced