Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2000
Автори
Абдуллаєв, Фархад Ядулла Огли
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Поставлена задача, що виникає в транспорті, в авіаційній і космічній техніці, в нафтовій і газовій промисловості та в енергомашинобудуванні, на пружні коливання і динамічну стійкість трубчатих стержнів, що містять внутрішні потоки неоднорідної рідини. Розглянуті моделі, В ЯКИХ неоднорідність стаціонарного потоку може бути обумовлена змінами в процесі руху його агрегатного стану (наприклад, зміною тиску в повітряно-водяних або паро-водяних сумішах, її усередненої густини та швидкості) і його параметри являються неперервними функціями осьової координати; випадок руху внутрішньої акустичної хвилі, яка моделюється рухомим полем внутрішнього тиску, що змінюється за гармонійним законом, а також моделі потоку з розривними параметрами, які складаються з дискретних мас рідинних згустків, розділених порожнинами та заповнених газом (паром). Для дослідження динамічної стійкості використовуються методи безпосереднього комп’ютерного моделювання і методи теорії Ляпунова і Флоке. Вивчена поведінка консольних та шарнірно закріплених труб в докритичному, критичному та закритичному станах.
Опис
Ключові слова
труби, внутрішні потоки, неперервні та розривні неоднорідності, динамічна стійкість, комп’ютерне моделювання, теорія Дяпунова-Флокс
Бібліографічний опис
Абдуллаєв Фархад Ядулла огли. Динамічна стійкість прямолінійних труб із внутрішніми потоками неоднорідної рідини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.17 / Абдуллаєв Фархад Ядулла огли; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2000 . - 20 с. - Бібліогр.:с. 16.
Зібрання