Політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації основних конструктів області державної регіональної політики

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Автори
Варзар, Іван Михайлович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
Карт-Бланш
Анотація
Будь-яку сучасну проблему соціумо- і державотворення в Україні слід вписувати в контекст розпочатих двадцять років тому соціальних реформ, розглядати її у призмі такої суворої реалії. як "Україна - багатонародна країна і різноповерхова етносоціополітична конструкція" і, зрештою, корелювати з європейським вектором зовнішньополітичного курсу держави.
Опис
Ключові слова
реалізаційна динамізація, політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації, регіональна політика
Бібліографічний опис
Варзар І. М. Політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації основних конструктів області державної регіональної політики / І. М. Варзар // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 17- 22. - Бібліогр. : 4 назви.