Політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації основних конструктів області державної регіональної політики

Ескіз

Дата

2015

Автори

Варзар, Іван Михайлович

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Карт-Бланш

Анотація

Будь-яку сучасну проблему соціумо- і державотворення в Україні слід вписувати в контекст розпочатих двадцять років тому соціальних реформ, розглядати її у призмі такої суворої реалії. як "Україна - багатонародна країна і різноповерхова етносоціополітична конструкція" і, зрештою, корелювати з європейським вектором зовнішньополітичного курсу держави.

Опис

Ключові слова

реалізаційна динамізація, політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації, регіональна політика

Бібліографічний опис

Варзар І. М. Політолого-етнологічні аспекти реалізаційної динамізації основних конструктів області державної регіональної політики / І. М. Варзар // Регіональна політика : законодавче регулювання та практична реалізація : зб. матеріалів / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль: Карт-Бланш, 2015. – Перша міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 24-25 листопада 2015 р. - С. 17- 22. - Бібліогр. : 4 назви.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced