Методологія розробки комп’ютерних систем управління проектами зі складною структурою у гірничодобувному виробництві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Попов, Станіслав Олегович
Єріна, Ольга Олександрівна
Попрожук, Олена Олегівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
У проектно-орієнтованої діяльності підприємств залізорудної гірничодобувної промисловості має місце актуальна проблема, яка полягає у гострій необхідності створення проблемно-орієнтованих інформаційних систем, які дозоляють формувати повно структурні моделі промислових проектів зі всіма елементами, які необхідні для розробки оптимального плану реалізації проектів (виконання робіт проектів), формувати плани ресурсного забезпечення їх реалізації і контролю ходу виконання проектів. Для розв’язання цієї проблеми авторами запропоновано новий підхід до розробки проблемно-орієнтованих інформаційних систем управління проектами. Цей підхід базується на розробці комплексного програмно-апаратного забезпечення систем моделювання проектів. Такий підхід грунтується на поділенні задач, які мають бути розв’язані під час підготовки проекту, за ступенем їх складності і необхідних ресурсів комп’ютерів для їх вирішення між програмними і апаратними модулями. Модульна побудова цієї системи суттєво підвищить швидкість розв’язання складних задач професійного спрямування за рахунок більш раціонального розподілу ресурсів системи між задачами, що розв’язуються. Авторами розроблено підхід до декомпозиції функцій систем управління проектами у плані створення їх програмної і апаратної частин. Розроблено алгоритм для визначення оптимальної структури і характеристик програмно-апаратного забезпечення системи управління проектами. Вказані підходи формують методологічну основу для розробки інформаційних систем управління складними за структурою проектами у галузі залізорудного гірничодобувного виробництва і надають можливість практичної розробки таких систем з корпоративним рівнем користування.
Опис
Ключові слова
методологія, комп’ютерні системи, моделювання, управління проектами, складна структура, гірничодобувне виробництво
Бібліографічний опис
Попов С. О. Методологія розробки комп’ютерних систем управління проектами зі складною структурою у гірничодобувному виробництві / С. О. Попов, О. О. Єріна, О. О. Попрожук // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 27. – С. 68-76. - Бібліогр. : 6 назв.
Зібрання