Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Терентьєв, Олександр Олександрович
Баліна, Олена Іванівна
Шабала, Євгенія Євгенівна
Турушев, Олександр Сергійович
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Актуальність проведених досліджень обумовлено розробкою створення системи контролю за місцеположенням мобільних об’єктів із застосуванням геоінформаційних технологій, яка зводиться до розробки математичних моделей, методів визначення маршруту за даними GPS приймача, програмних процесорів, тобто до реалізації розробленої концептуальної моделі в реальних програмних об’єктах, в таблицях баз даних і об’єктах інтерфейсу з користувачем. Однією із проблем, що характерна для сучасного рівня інформатизації, є така можливість, як мобільність та широке впровадження і застосування різноманітних засобів зв’язку і контролю за місцеположенням різноманітних об’єктів. Для розв’язку цієї задачі застосовують так звану систему контролю за місцеположенням – GPS “Global Positioning System”. Ця система в поєднанні з можливостями ГІС дає повну інформацію, як координатну так і візуальну (положення на карті) про об’єкт, за яким ведеться спостереження. Об'єкт картографічного моделювання –це та частина об'єктивної реальності, що пізнається методом картографічного моделювання, це ті об'єктивні матеріальні явища або абстрактні та штучні конструкти, які дослідник уявляє собі як конкретну сукупність незалежних від його свідомості явищ, що підлягають вивченню.
Опис
Ключові слова
геоінформаційні технології, мобільні об’єкти, GPS-приймач, кафедра інформаційних технологій, кафедра інформаційних технологій проектування та прикладної математики
Бібліографічний опис
Розробка інформаційної технології проектування та контролю місцеположення мобільних об’єктів / О. О. Терентьєв, О. І. Баліна, Є. Є. Шабала, О. С. Турушев // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 25. – С. 133 - 138. - Бібліогр. : 10 назв.
Зібрання