Будівництво соціального житла для тимчасово переміщених осіб в Україні як засіб вирішення житлових проблем регіонів

Ескіз

Дата

2016

Автори

Гулей, Дарина Володимирівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

Економічна думка

Анотація

Згідно з офіційною статистикою Міністерства соціальної політики, в Україні зареєстровано 1 684 815 вимушених переселенців із зони АТО та Криму. Для переважної більшості переселенців другою після працевлаштування за значущістю є проблема житла. У правовому полі основне право людини на життя нерозривно пов’язане із правом на житло. Це твердження має прояв і в соціальній складовій сутності нашої держави, що відображена у ст. 3 Конституції України [1], згідно з якою людина, її життя та здоров’я, недоторканність і безпека є найвищою соціальною цінністю.

Опис

Ключові слова

будівництво соціального житла, житлові проблеми регіонів

Бібліографічний опис

Гулей Д. В. Будівництво соціального житла для тимчасово переміщених осіб в Україні як засіб вирішення житлових проблем регіонів / Д. В. Гулей // Регіональна політика : історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація : зб. наук. праць : в 2-х ч. / Мін-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. та ін. ; редкол. : П. М. Куліков ( голова ) [ та ін. ]. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2016. - Вип. ІІ, ч. 2 : Друга міжнародна наук.- практ. конф., Київ, 14 -15 грудня 2016 р. - С. 255-258. - Бібліогр. : 7 назв.

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.supplemented

item.page.referenced