Методи контролю процесів створення та надання інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства

Ескіз недоступний
Дата
2017
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Під час управління інформаційними ресурсами на проектно-орієнтованому підприємстві часто виникає протиріччя між бажаними і фактичними результатами надання необхідної інформації. Як правило, встановлені терміни не відповідають реальним, а обсяг наданої інформації неповний. Для вирішення цього протиріччя автором запропоновано ввести такі поняття, як плановий та фактичний терміни надання інформаційного ресурсу для визначення своєчасності його створення й обсяг інформаційного ресурсу, а також його представлення для оцінки повноти отриманої інформації. Також у роботі показані причини виникнення невідповідності між плановими та фактичними значеннями та необхідність впровадження інструментів адміністрування, які мають бути направлені на адміністративний вплив на всіх учасників процесу створення та надання інформаційного ресурсу.
Опис
Ключові слова
інформаційний ресурс, проектно-орієнтоване підприємство, методи контролю, проектна діяльність, операційна діяльність
Бібліографічний опис
Єгорченков О. В. Методи контролю процесів створення та надання інформаційних ресурсів проектно-орієнтованого підприємства / О. В. Єгорченков // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2017. – № 29. – С. 55 - 59. - Бібліогр. : 11 назв.
Зібрання