Емоційний інтелект керівника проекту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Автори
Бушуєв, Сергій Дмитрович
Русан, Надія Ігорівна
Заголовок журналу
Журнал ISSN
Назва тому
Видавець
КНУБА
Анотація
Завдання, які стоять перед керівниками, припускають вміння здійснювати активний пошук необхідної для прийняття рішень інформації; розпізнавати емоційні стани співрозмовника, адекватно інтерпретувати зміст отриманих відомостей з урахуванням їх характеру, ступеня повноти і достовірності, наявність «прихованого змісту», спроб маніпуляції і т. д. Керівник проекту повинен бути в змозі так взаємодіяти зі своїми партнерами, підлеглими, щоб досягати намічених цілей, отримати необхідний ефект (зміна поведінки, думок, відносин і т. д.). Таким чином, здібності керівника розпізнавати та інтерпретувати емоції, що виникають в процесі діяльності, використовувати їх для розв'язання управлінських завдань визначають специфіку проблемного поля нашого дослідження. Можливість підвищення ефективності управлінської діяльності проектного менеджера через розвиток емоційного інтелекту відкриває нові перспективи інноваційного розвитку ділового співтовариства в цілому.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект (EQ), моделі, емоції, компетенції, IQ, кафедра управління проектами
Бібліографічний опис
Бушуєв С. Д. Емоційний інтелект керівника проекту / С. Д. Бушуєв, Н. І Русан // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2016. – № 28. – С. 47 - 56. - Бібліогр. : 14 назв.
Зібрання