Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла

Ескіз

Дата

2019

Автори

Титок, Вікторія Вікторівна

Заголовок журналу

Журнал ISSN

Назва тому

Видавець

КНУБА

Анотація

Проаналізовано поняття «доступне житло». Надана об’єктивна оцінка реального стану накопичення і поводження з твердими побутовими відходами в Україні та за кордоном. Досліджено системи управління відходами, які включають у себе місця, споруди та будівлі, що використовуються для збирання, транспортування, сортування, видалення, знешкодження та захоронення, утилізації відходів та переробки вторинних ресурсів. Система регулювання поводження з відходами, спрямована на максимально можливе їх використання, надає комплексний вплив на господарство й екологію міст, дозволяючи отримати економічний виграш і зменшити збитки населенню, навколишньому середовищу та природних ресурсів. У статті запропоновано пріоритетні напрями удосконалення управління відходами за рахунок створення інфраструктури поводження з твердими побутовими відходами. Визначено, що для регулювання поводження з відходами треба впровадити роздільне збирання, визначити райони для розміщення сортувальних ліній, сміттєпереробних заводів і полігонів. Це вимагає будівництва такої мережі за гроші місцевого самоврядування. Вони ж повинні організувати пункти прийому відходів, придатних для повторного використання.

Опис

Ключові слова

доступне житло, тверді побутові відходи, управління відходами, поводження з відходами, сортування, переробка, утилізація, кафедра організації та управління будівництвом

Бібліографічний опис

Титок В. В. Удосконалення системи регулювання поводження з відходами як екологічного параметра доступності житла / В. В. Титок // Управління розвитком складних систем : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; гол. ред. Лізунов П. П. – Київ : КНУБА, 2019. – № 40. – С. 225-230. - Бібліогр. : 14 назв.

Зібрання

item.page.endorsement

item.page.review

item.page.dataset

item.page.dataset